Zakończenie projektu #Bibliomama

19 listopada w wasilkowskiej bibliotece uroczyście zakończyliśmy projekt  “#Bibliomama” dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Skrzydła dla Mamy” – edycja II.

Projekt skierowany do mam zamieszkałych na terenie gminy Wasilków, nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem, miał na celu ułatwić uczestniczkom powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi. Cykl warsztatów odbywających się od początku września pomógł uczestniczącym w projekcie mamom podwyższyć ich kompetencje, znaleźć w sobie motywację i energię do działania, odkryć nowe talenty i przygotować się do kolejnych wyzwań w aspekcie pracy zawodowej. Każda mama otrzymała także własny tablet, który będzie służył jako organizer i pomoc w powrocie do pracy lub podjęciu nowej aktywności zawodowej.

Na spotkaniu wieńczącym nasze działania w ramach projektu gościliśmy Panią Wiceburmistrz Dominikę Jocz, która wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Kisło i bibliotekarką koordynującą projekt Anną Łukaszewicz pogratulowała uczestniczkom zaangażowania oraz wręczyła im pamiątkowe podziękowania. Spotkanie zakończyliśmy okolicznościowym tortem, wspominkami z naszych warsztatów oraz inspiracjami na kolejne działania na rzecz naszej społeczności.

#Bibliomama” – Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Skrzydła dla Mamy” – edycja II.

Zakończenie projektu #Bibliomama

fot: SM/UM Wasilków

Skip to content