Redakcja

Redakcja Gazety Wasilkowskiej

ul. Nadrzeczna 1 (budynek spółdzielni, wejście z tyłu)

16-010 Wasilków

tel: 85 73 33 567, kom. 534 885 400

e-mail: gazetawasilkowska@gmail.com

Redakcja: Emanuela Zabłocka – redaktor naczelna, Barbara Okurowska, Anna Lach, Norbert Skutnik, Karol Świetlicki

Współpraca: Maria Radziwońska-Kryjan, Wojciech Bogusłowicz, Eugeniusz Zawadzki, Małgorzata Kossakowska

Wydawca:

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

ul. Nadrzeczna 1 (budynek spółdzielni, wejście od strony Zalewu)

16-010 Wasilków

UWAGA:

Redakcja Gazety Wasilkowskiej nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń ani za treść materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty materiałów nadesłanych przez innych autorów.