Uroczystość poświęcenia krzyży i tablicy w Nowodworcach

W niedzielę 5 maja odbyło się uroczyste poświęcenie krzyży i tablicy upamiętniającej miejsce pochówku przodków Rzymskich Katolików, Grekokatolików i Prawosławnych.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. duchowni, Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz wraz z Zastępcą Dominiką Jocz, Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, Sołtys Sołectwa Nowodworce Danuta Popławska, radna Rady Miejskiej w Wasilkowie Monika Targońska – Dakowicz oraz mieszkańcy i inni zaproszeni goście.

Podczas prac nad budową drogi wojewódzkiej Białystok – Supraśl odkryto na tych terenach cmentarzysko nowożytne i wydobyto szczątki 160 ciał ludzkich. Po przeprowadzonych pracach archeologicznych i antropologicznych, w marcu tego roku dokonano uroczystego pochówku szczątków na cmentarzu parafialnym w Karakulach.

Nowodworce są piękną miejscowością na mapie gminy Wasilków, o długiej i ciekawej historii. Na terenie wsi znajdują się miejsca gdzie grzebano naszych przodków, a które później zostały zapomniane. Pamiętają je z ustnych przekazów najstarsi mieszkańcy, nazywając je „mogiłkami”.

Inicjatywa upamiętnienia miejsca pochówku w Nowodworcach wypłynęła z potrzeby serca mieszkańców. Do inicjatywy przyłączyło się całe sołectwo, Urząd Miejski w Wasilkowie oraz Nadleśnictwo Supraśl.

„Pamięć historyczna tworzy naszą tożsamość i cennym jest, gdy o tę pamięć dbamy wspólnie. Ważnym jest, aby miejscom takim jak to nadać godny charakter, co dzisiaj czynimy” – mówił Burmistrz Wasilkowa.

Mat. UM w Wasilkowie

Poświęcenie krzyży