Uwaga AZBEST!

Urząd Miasta Wasilków informuje o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2019 r.

Gmina Wasilków planuje przeznaczyć środki na demontaż, odbiór i utylizację takich wyrobów. Osoby zainteresowane, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, planujące w 2019 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 24 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wzory druków i szczegóły: http://bip.wasilkow.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofi…

Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, pokój nr 13, tel. 85 718 54 00 wew. 021

Źródło: UM w Wasilkowie