Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Zimowa poezja” w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie

Dnia 22.02.2024 r., na auli Przedszkola „Słonecznego w Wasilkowie” odbył się konkurs recytatorski „Zimowa poezja”. W tym roku odbyła się już dziewiąta edycja tego przedsięwzięcia. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkola przy ul. Sienkiewicza 24, Filii ul. Polna 1/4 c oraz z Punktu Przedszkolnego „Przedszkolak” w Sochoniach.

Celem konkursu było: rozbudzanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu, podnoszenie kultury żywego słowa oraz kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu poetyckiego.

Organizatorkami „Zimowej poezji” były: Anna Bakłażec, Alina Łopato, Dorota Szejnoga,  Monika Szkiłądź i Urszula Szóstko.

Chociaż aura za oknem nie była typowo zimowa – przedszkolaki przeniosły nas w recytowanych wierszach do krainy bałwanków, sanek, nart i śniegu. Prezentowane przez naszych podopiecznych utwory w sposób żartobliwy mówiły o zimie, nie zabrakło też matematyki w wierszu o 10 bałwankach. Była to świetna okazja do pokonywania przez uczestników nieśmiałości oraz do wzmacniania wiary we własne możliwości.

W szranki stanęło 16 uczestników, którym przysłuchiwała się komisja w składzie: Pani Anna Lach z MOAK-u oraz Pani wicedyrektor Bożena Stasiełuk. W ocenie uczestników konkursu zastosowane zostały następujące kryteria: zgodność z tematem, dobór i interpretacja tekstu.

Przedszkolaki wspaniale deklamowały swoje wiersze a ich występom z dumą przysłuchiwali się rodzice zapatrzeni w swoje dzieci. W czasie obrad komisji wszystkie dzieci i ich rodzice świetnie bawili się przy muzyce podczas zimowych zabaw integracyjnych.

Jak się okazało po ogłoszeniu werdyktu, w tym dniu wszyscy byli wygrani. Każdy z uczestników został doceniony i nagrodzony dyplomem oraz upominkami: wręczono 9 nagród i 5 wyróżnień. Na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Dzieci z dumą prezentowały swoje dyplomy. Po wyczerpującym konkursie laureaci tradycyjnie zostali zaproszeni na poczęstunek. Była to dobra okazja by w ciepłej i miłej atmosferze nawiązać bliższą relację między dziećmi, rodzicami i pracownikami przedszkola.

Wszystkim uczestnikom i ich rodzicom gratulujemy.

Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Zimowa poezja” w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie

Autorzy: Alina Łopato, Monika Szkiłądź, Urszula Szóstko

Skip to content