Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej Wasilków 2021

Z przyjemnością informujemy, że rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej „ŻEGLARSKI TRAKT” WASILKÓW 2021. Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia cieszącego się wieloletnim zainteresowaniem zarówno wśród uczestników prezentujących swój repertuar jak i licznej publiczności jest Gmina Wasilków. Gmina położona nad rzeką Supraśl, która jest miejscem wypoczynku, rekreacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych dla 18 tysięcy jej mieszkańców jak również mieszkańców aglomeracji białostockiej. 

Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej organizowany jest przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Dwujęzyczną Prywatną Szkołę Podstawową im. Antoniego Bućko oraz Fundację Centrum Sztuki i Kultury Pro Musica, pod honorowym patronatem Burmistrza Wasilkowa oraz Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim.

Celem Konkursu jest odnajdywanie młodych talentów muzycznych, wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży oraz aktywnej turystyki wśród uczestników i słuchaczy.

Jest to bardzo ważne wydarzenie kulturalno-rozrywkowe skierowane do mieszkańców naszej gminy jak również gmin ościennych. Impreza ma na celu zintegrowanie gminnej społeczności, jak również dostarczenie mieszkańcom dobrej zabawy i wielu atrakcji. Organizacja konkursu. Konkurs odbędzie się w 2 etapach:

I etap – kwalifikacje wstępne:

Uczestnik przesyła nagranie 2 piosenek w postaci nagrania mp4 wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami – podpisane i zeskanowane zgodnie ze wzorem: Karta zgłoszenia – kategoria wiekowa, nazwisko i imię w formacie PDF. Nagranie – kategoria wiekowa, nazwisko i imię w formacie mp3 (prosimy nie przesyłać zdjęć karty i oświadczeń).na adres mailowy moak@moakwasilkow.pl przy wykorzystaniu strony https://wetransfer.com

Aby potwierdzić udział w Konkursie, należy wypełnić zgłoszenie na stronie internetowej (lub pobrać pdf i wypełnić) oraz wpłacić wpisowe wysokości 20 zł solista, 10 zł członek zespołu – na rachunek bankowy 73 1020 1332 0000 1602 1249 3351 w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2021 r. w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria w której został zgłoszony.

Jury dokona oceny przesłanych piosenek, nagranych wyłącznie w formacie mp4 bez obróbki studyjnej (strojenia, równania, nakładania efektów, pogłosu, manipulacji przy obróbce video). Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 1 czerwca 2021 r.

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie www.moakwasilkow.pl/zeglarski-trakt dnia 7 czerwca 2021 r.

II etap – przesłuchania:

Podkłady muzyczne obu wykonywanych utworów jako pliki mp3 należy przesłać mailem do 13 czerwca
2021r.
 na adres organizatora: moak@moakwasilkow.pl (dotyczy tylko osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu). Podkłady powinny być opisane wg wzoru:  kat. wiekowa – nazwisko, imię uczestnika – tytuł piosenki.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 r. w Wasilkowie. Każdy wykonawca jest zobowiązany do rejestracji w dniu konkursu okazując dokument ze zdjęciem. Przesłuchania konkursowe odbędą się od godz. 15.00 na scenie letniej w Wasilkowie (na świeżym powietrzu). Podczas przesłuchań uczestnicy zaprezentują dwa przygotowane utwory, których czas nie może przekraczać 8 min. O godz. 20.00 odbędzie się koncert zespołu Klang (członków jury).

Warunkiem odbycia się drugiego etapu konkursu jest bieżąca sytuacja epidemiologiczna umożliwiająca organizację wydarzeń plenerowych z udziałem publiczności. W sytuacji braku możliwości zorganizowania publicznych przesłuchań organizator przewiduje przesunięcie terminu na późniejszy bądź zamknięcie konkursu na pierwszym etapie. W sytuacji zamknięcia konkursu na pierwszym etapie opłaty wpisowe nie zostaną zwrócone a konkurs zostanie zamknięty bez wyłonienia zwycięzców i wyróżnień. Decyzja organizatora będzie ostateczna. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Porządek Konkursu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej:
11.00 – przygotowanie nagłośnienia,
11.15 – próby z nagłośnieniem wg harmonogramu przesłanego uczestnikom 2 etapu,
15.00 – przesłuchania uczestników soliści, zespoły,
Około 19.00  – ogłoszenie wyników,
20.00 – koncert zdobywców GRAND PRIX i jurorów

(organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie)

 • Jury składa się z 3 osób- uznanych muzyków i wokalistów. Jury towarzyszy sekretarz. Jury oceniając prezentacje, zwróci uwagę na:
 • dobór repertuaru (czy repertuar mieści się w kategorii piosenka turystyczna, piosenka żeglarska),
 • poziom wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • Jury wyznaczy zespół oraz solistę zwycięzców Grand Prix do koncertu o godz. 20. Ogłoszenie werdyktu odbywa się w dniu przesłuchań po prezentacji wszystkich wykonawców . Werdykt Jury jest nieodwołalny.
 • Nagrody:
 • Wykonawcy oceniani są punktowo w skali od 1-30 pkt.
 • złoty dyplom zostanie przyznany wykonawcom którzy otrzymają 25-30 pkt,
 • srebrny dyplom zostanie przyznane wykonawcom którzy otrzymają 20-24.99 pkt,
 • brązowy dyplom zostanie przyznane wykonawcom którzy otrzymają 15-19.99 pkt
 • GRAND PRIX -główną nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa – dla najlepszego solisty wysokości 800 zł i najlepszego zespołu wysokości 800 zł oraz 5 dniowy czarter jachtu na Mazurach ufundowany przez Sailor Czarter Jachtów, wyłonionego ze wszystkich kategorii wiekowych na koncercie finalistów. Zdobywcy 1,2 oraz 3 miejsca otrzymają nagrody:
 • W kategorii soliści: 1 miejsce 600 zł, 2 miejsce 400 zł, 3 miejsce 200 zł.
 • W kategorii zespoły: 1 miejsce 800 zł, 2 miejsce 600 zł, 3 miejsce 400 zł.
 • Nagrody finansowe w konkursie przekazane zostaną na rachunek bankowy wskazany przez nagrodzonego w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Żeglarski Trakt” w menu głównym strony.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content