Zmiana terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Źródło: UM w Wasilkowie