Uniwersytet w świetlicy SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Świetliki ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie od bieżącego roku szkolnego uczestniczą w ogólnopolskim programie „Uniwersytet Dzieci w Klasie”. Działa on pod egidą Fundacji non – profit „Uniwersytet Dzieci”. Fundacja, poprzez swoje działania chce rozbudzać w uczniach pasję, drzemiący w nich potencjał twórczy i intelektualny. Punktem wyjścia Organizatorów były dziecięce pytania, niektórych dorosłych przyprawiające o ból głowy.

Wychowankowie świetlicy biorą aktualnie udział w dwóch blokach tematycznych: „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?’ i „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?”. Dzieci, podobnie, jak prawdziwi studenci, poprzez materiały video, mają kontakt ze specjalistami z całej Polski a swoje postępy odnotowują w specjalnych indeksach.

Zajęcia wpisały się już w harmonogram pracy świetlicy i mają grupę wiernych fanów. Sprzyja temu również fakt, że uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę także z obszarów nie objętych tematem wiodącym. Mają bowiem do dyspozycji dodatkowy materiał z różnych dziedzin. Dzięki temu dzieci miały już m.in. możliwość odpowiedzieć sobie na pytania: „Skąd się biorą słowa?’, „Czy gwiazdy naprawdę spadają?” oraz zapoznać się z podstawami języka migowego, czy zabawami popularnymi w czasie dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

Program dodatkowo pozwala wyjść poza schemat świetlicy jako miejsca, w którym czeka się jedynie po lekcjach na rodziców. Po przerwie spowodowanej obecną sytuacją czekają już na dzieci kolejne wyzwania z nim związane.

Fundacja, na czas zamknięcia szkół, przygotowała również specjalny pakiet, który można wykorzystać do twórczej i ciekawej zabawy ze swoimi pociechami. Jest on dostępny na stronie wklasie.uniwersytetdzieci.pl Zachęcamy do skorzystania z propozycji a sami czekamy na kolejne odsłony Uniwersytetu.

Świetliki

Nauczyciele świetlicy

Źródło: SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie