Szkoła Filialna w Jurowcach otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna Tablica”

Wojewoda Podlaski przyznał wsparcie finansowe Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie – Szkole Filialnej w Jurowcach w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”, w wysokości 14 000,00 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dwóch sztuk monitorów 55” oraz zestawu głośników. Dzięki tym pomocom dydaktycznym nauczyciele będą mogli bardziej kreatywne i innowacyjne prowadzić zajęcia.
Uczniowie klas I-III uczęszczający do szkoły będą łatwiej przyswajać wiedzę, wzrośnie ich motywacja i zaangażowanie w proces uczenia się i rozwijanie zainteresowań.

Źródło: UM w Wasilkowie