Konferencja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej z udziałem Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

5 czerwca odbyła się V edycja „Konferencji Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”. Przedstawicielem Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie był pan Jacek Zabłocki. Nauczyciel przeprowadził szkolenie o tematyce przekraczania granic bez paszportu i bagażu, bez wychodzenia z klasy – czyli lekcja „Skype in the Classroom”.

Pan Jacek opowiedział o aplikacjach, które poznał podczas kursu Erasmus+ KA 1 „ICT for teachers” w Dublinie, oraz o tym jak ważne jest stosowanie technologii komputerowej w edukacji i kształtowanie w uczniach kompetencji informatycznych. Zademonstrowana lekcja z użyciem Skype wskazała, że warto wprowadzać do szkół projekty mające na celu poznawanie odrębności kulturowych, aktywizowanie uczniów i zachęcanie do współpracy z rówieśnikami z najdalszych zakątków świata, w tym przypadku z Wietnamu. 

Podczas konferencji szkoła oraz nauczyciel zostali wyróżnieni przez Marszała Województwa za wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, podejmowanie inicjatyw europejskich i dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informatycznej we współczesnej polskiej szkole.

Konferencja Skype

Mat.: SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie