Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza Wasilkowa 2022

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie oraz Burmistrz Wasilkowa zapraszają na Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza Wasilkowa 2022, który odbędzie się w niedzielę 26 czerwca w siedzibie ośrodka w Wasilkowie przy ul. Żurawiej 13.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu turnieju znajdują się w komunikacie organizacyjnym poniżej.

Komunikat organizacyjny Otwartego Turnieju o Puchar Burmistrza Wasilkowa 2022 – 26 czerwca, niedziela.

Siedziba Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie ul. Żurawia 13

1.           Cele zawodów: Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapewnienie godziwego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy. Podnoszenie umiejętności gry w szachy. Zacieśnianie relacji w środowisku szachowym po długim okresie ograniczonej możliwości gry „na żywo”.

2.           Organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie oraz miłośnicy szachów z gminy Wasilków pod patronatem burmistrza Miasta pana Adriana Łuckiewicza (nota bene także szachisty).

Sędzia zawodów: Łukasz Stasienko  Tel: 502 100 773

3.           Uczestnictwo:  wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć, siłę gry czy narodowość.

4.           Termin i miejsce: niedziela 26 czerwca 2022 godzina  9.30 odprawa techniczna, godzina 10.00 start pierwszej rundy. MOAK Wasilków ul: Żurawia 13

5.           Zgłoszenia:  Zapisy drogą elektroniczną na stronie chessarbiter.com w zakładce „Turnieje szachowe”, mailowo: mszewski@gmail.com oraz w przypadku wolnych miejsc(decyduje kolejność zgłoszeń) bezpośrednio przed turniejem u sędziego lub klikając w link. Limit miejsc: 41 zawodników

6.           System i tempo gry: 9 rund systemem szwajcarskim z tempem 12 min/zawodnika+5 sekund/posunięcie. Przewidywany czas zakończenia turnieju: 15:15. Zakończenie z rozdaniem nagród godz. 15.30

7.           Kryteria punktacji pomocniczej:  Średni Buchholz, pełny Buchholz oraz progresja

8.           Nagrody: Puchar za I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w grupie juniorów do lat 15-tu. Medale za miejsca I-III w klasyfikacji ogólnej, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników, w zależności od pozyskanych sponsorów drobne nagrody rzeczowe wszystkim juniorom do lat 15-tu. Najmłodszy oraz najstarszy zawodnik turnieju otrzymają pamiątkową statuetkę.

9.           Postanowienia końcowe: Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego

Udział choćby w jednej rundzie Turnieju oznacza akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Grającego, które będą przetwarzane tylko w celu  jego przeprowadzenia oraz poinformowania o przebiegu i wynikach Rozgrywek , również w mediach w celu promocji szachów a także – zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz filmów zrobionych w trakcie Turnieju na potrzeby dokumentacji Zawodów w materiałach Organizatora oraz w celu promocji gry w szachy – w tym ich publikacji  w mediach, także na stronach internetowych, profilach społecznościowych, przy czym zdjęcia i filmy tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Organizator zapewnia kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek.

Do finalnej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
Skip to content