Nauczyciele z POWEREM

W roku 2019 kadra Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie kolejny raz  otrzymała niepowtarzalną  szansę kształcenia za granicą. Napisany przez nauczycieli projekt pt.” Różnorodność szansą i siłą wszechstronnego rozwoju szkoły” (‚Diversity as an opportunity and power of comprehensive school development”) uzyskał akceptację Agencji Narodowej oraz  dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemy Edukacji w ramach projektu POWER SE „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,  Akacja KA1.  

W ramach projektu 13 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach zagranicznych w dwóch obszarach kształcenia: rozwijania kompetencji językowych oraz wiedzy i umiejętności  merytorycznych w zakresie edukacji włączającej.  Pierwotnie przedsięwzięcie miało trwać 24 miesiące, jednakże ze względu na sytuację pandemiczną na świecie projekt został wydłużony na 3 lata i kończy się z ostatnim dniem maja 2022 roku. 

W tym czasie  8 nauczycieli doskonaliło swoje umiejętności posługiwania się  językiem angielskim  podczas intensywnego 2 tygodniowego kursu, organizowanego przez szkołę Gateway School of English, mającą swą siedzibę na Malcie.  Nauczyciele skorzystali z niepowtarzalnej okazji rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych na różnym poziomie zaawansowania i współpracy w międzynarodowych grupach uczestników z wielu krajów Europy. Kurs obejmował 60 godzin.

Wartością nie do przecenienia była nie tylko praktyczna nauka języka, ale także możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi z różnych kultur, środowisk, w różnym wieku . Po zajęciach uczestnicy odbywali wyprawy po wyspie, by poznać  walory turystyczne Malty.

Drugi kurs pt: „Facing diversity: inclusive education strategies for students with fewer opportunities” dotyczył edukacji włączajacej, a zorganizowany był na Cyprze i Maderze.  W tygodniowych zajęciach wzięli udział nauczyciele z różnych placówek edukacyjnych z wielu krajów takich jak: Polska, Litwa, Turcja, Włochy, Rumunia, Słowenia i Bułgaria. Forma warsztatowa pozwoliła uczestnikom przećwiczyć różnorodne gry, techniki, aktywności, które z powodzeniem uda się wykorzystać w codziennej pracy szkolnej i wychowawczej. Nauczyciele przywieźli mnóstwo przydatnych materiałów i praktycznych wskazówek do takiej pracy, a co najważniejsze, mogli poznać działania w zakresie zapobiegania wykluczaniu, jakie podejmują ich koledzy i koleżanki z całej Europy. Po zajęciach niezbędnym elementem mobilności jest zagłębianie się w kulturę i naturę kraju, w którym udało się kształcić. Pamiątką po tej niezwykłej przygodzie są wspomnienia i przepiękne zdjęcia.

Warto nadmienić, iż szkoła realizuje ponadto 3 projekty Erasmus Plus , w tym dwa z nich skierowane na wymianę uczniowską i  realizują działania ściśle powiązane z ideą edukacji włączającej, ekologicznej oraz rozwijającej kompetencje cyfrowe.  Doświadczenia i wiedza zebrane przez nauczycieli  i uczniów podczas tych projektów z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości nauczania w naszej szkole.  

Jednym z głównych celów współpracy międzynarodowej i  kursów zagranicznych, jest nawiązywanie znajomości, które pozwalają podejmować kolejne działania, projekty, wymieniać się refleksami i doświadczeniami. Tak też jest i w tym wypadku. Nawiązane kontakty na pewno zaowocują kolejnymi działaniami na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej społeczności szkolnej.

Nauczyciele SP 1 w Wasilkowie  nie mają dość i w myśl idei „lifelong learning” czyli uczenia się przez całe życie, zamierzają w przyszłości napisać kolejny projekt i nadal zdobywać nowe umiejętności.

Nauczyciele z POWEREM

SP nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Skip to content