100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II

„W was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy”

Św. Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem, bronił praw, starał się być blisko z potrzebującymi, docierać do nich.
Uwielbiał dzieci i młodzież. Jego ideą była miłość i jedność i tak podchodził do wszystkich umiał przebaczyć człowiekowi, który wyrządził mu krzywdę, pokazał nam, jak godnie żyć.

W ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, Rada Młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie postanowiła z własnej inicjatywy odwiedzić pomnik papieża w swoim rodzinnym mieście. Uczestnicy zapalili znicz pod pomnikiem w imieniu całej społeczności Ośrodka oraz zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barka”.

Rocznica urodzin Karola Wojtyły

Autor: Ewa Wołkowycka –  st. wychowawca OSiW, Marta Hakało pedagog/kierownik internatu, zdjęcia: uczestnik OSiW OHP w Wasilkowie

Skip to content