Złote Gody – Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

8 października w Szkole Podstawowej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie czternaście par z naszej gminy obchodziło uroczystość jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody organizowaną przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie.

Dostojnych jubilatów przywitał p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury Karol Świetlicki. W swoim przemówieniu gratulował Jubilatom imponującej rocznicy wspólnego życia w małżeństwie, życząc kolejnych jubileuszy w zdrowiu, miłości i wspólnym poszanowaniu.
W dalszej kolejności gratulacje i życzenia złożył Burmistrz Wasilkowa oraz Proboszcz Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach.

Uroczystego aktu odznaczenia medalami dokonał Burmistrz miasta Adrian Łuckiewicz w asyście Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jolanty Hajduczeni. Wyróżnieni małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Po oficjalnej części małżonków zaproszono na poczęstunek i symboliczną lampkę szampana przy dźwiękach Marszu Mendelssohna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Dyrygenta Adama Wolańskiego, która przygrywała przez całą uroczystość.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego.

Dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Wacława Rabczyńskiego Lucynie Bejm za udostępnienie sali na tą uroczystość, obsłudze szkoły za pomoc i zaangażowanie w jej wystrój, a także Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za piękną oprawę muzyczną wydarzenia.