Wizyta w Nadleśnictwie Hajnówka

11 października br., wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie p. Marta Hakało i p. Ewa Wołkowycka odwiedziły Nadleśnictwo Hajnówka, w celu podpisania porozumienia o współpracy.

Podczas spotkania z Nadleśniczym p. Mariuszem Agiejczk oraz Zastępcą Nadleśniczego p. Rafałem Nowak, poruszono kwestie związane z obszarami współpracy pomiędzy instytucjami, jak również możliwe kierunki działania
na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Porozumienie o współpracy ma na celu szerzenie wśród młodzieży OSiW OHP wiedzy na temat ochrony przyrody, gospodarki leśnej, jak również promowanie postawy proekologicznej młodzieży. Wizyta w Nadleśnictwie Hajnówka z pewnością nie była ostatnią, gdyż już nasunęło się kilka pomysłów do wspólnego działania.

Autor: Ewa Wołkowycka – wychowawca OSiW, Marta Hakało – Kierownik  Internatu
Zdjęcia: pracownik Nadleśnictwa Hajnówka

zdj.: Nadleśnictwo Hajnówka