Sprostowanie

SPROSTOWANIE

W numerze 156 Gazety Wasilkowskiej w rubryce Kroniki policyjne na stronie 21 została zamieszczona nieprawdziwa informacja dotycząca zdarzenia z dnia 5 listopada 2018 roku w Ośrodku OSiW OHP w Wasilkowie.

Nieprawdą jest wskazane miejsce zdarzenia, to jest w Szkole, zdarzenie miało miejsce na terenie Internatu Ośrodka OSiW OHP w Wasilkowie.

Redakcja Gazety Przeprasza Szkołę OSiW OHP w Wasilkowie za podanie nieprawidłowej informacji.

 

Pragniemy nadmienić iż Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń ani za treści materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty nadesłanych materiałów.

Skip to content