Sadzimy rośliny, pomagamy ziemi

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie włączyli się w realizację inicjatywy pod hasłem „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”, w ramach  Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności.

Celem akcji jest ochrona środowiska naturalnego, ograniczanie zanieczyszczeń, poprzez  zachęcenie do segregacji śmieci i dbania o czystość okolicznych lasów i terenów zielonych natomiast edukacyjnym aspektem akcji jest okazja do pogłębienia wiedzy ekologicznej.
Przeprowadzenie tak szczytnej inicjatywy w swoim  środowisku lokalnym pozwoli młodzieży na poczucie osobistej satysfakcji w organizację pożytecznych działań na rzecz przyrody i środowiska w związku z tym uczniowie zorganizowali zbiórkę plastikowych nakrętek. Za otrzymane środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nakrętek – zakupią rośliny i zasadzą je wokół Ośrodka.

Sadzimy rośliny

Autor/zdjęcia: Barbara Czajkowska – wychowawca OSiW