Rozpoczęcie roku szkolnego i otwarcie boiska wielofunkcyjnego

2 września to dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Pierwszy dzwonek zgromadził w wasilkowskich szkołach uczniów, nauczycieli i rodziców. W uroczystościach inauguracyjnych wziął też udział Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

W Wasilkowie jako pierwsi rok szkolny powitali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego, zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza. O godz. 11 odbyło się uroczyste otwarcie w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej. Jako ostatni rok szkolni powitali uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Tekakwita.

Uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2010 rozpoczęło wniesienie sztandaru szkolnego oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Dyrekcje szkół powitały uczniów, nauczycieli oraz rodziców oraz przedstawiły wstępny zarys organizacyjny na najbliższy rok. W przemówieniach nie zabrakło nawiązania do 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

W uroczystościach szkolnych wzięli udział także Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Aleksander Zalejski, delegacja Radnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury Policji oraz duchowni. Podczas przemówienia Burmistrz zachęcił uczniów, by traktowali szkołę jako przygodę, która pozwoli poznać samego siebie oraz odkryć nowe rzeczy o świecie. Nie zabrakło także życzeń owocnej pracy dla nauczycieli oraz wytrwałości i siły dla rodziców.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oficjalnie otwarto też nowe boisko wielofunkcyjne oraz plac aktywności dla najmłodszych, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 1.
Nowa infrastruktura zapewni dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki do uprawiania sportu i rekreacji.

Dzięki inwestycji Urzędu Miejskiego w Wasilkowie dzieci i młodzież zyskały optymalne warunki do aktywności fizycznej. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczył Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Dyrektor szkoły Lucyna Bejm, Dyrektor MOAK Karol Świetlicki oraz przedstawiciele Rady Miejskiej, Rady Rodziców oraz uczniowie. Nowe boisko poświęcili księża Zdzisław Karabowicz oraz Anatol Hajduczenia.

Zniszczone do niedawna boisko zyskało nowoczesną nawierzchnię, o wysokim stopniu amortyzacji, co niweluje ewentualne ryzyko wystąpienia stłuczeń, mikrourazów i innych kontuzji. Ustawiono też bramki do gry w piłkę nożną lub ręczną, zawieszono kosze do gry w koszykówkę oraz siatki na różnych wysokościach, odpowiednie do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego. Kolorowe linie na nawierzchni wyznaczają natomiast granice pól, odpowiednich do poszczególnych dyscyplin. Boisko oświetlają energooszczędne lampy ledowe. Wykonano też system odprowadzania wody deszczowej oraz chodniki w takim układzie, by umożliwić dostęp do boiska osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W ramach uroczystości oficjalnie otwarto i poświecono plac aktywności dla najmłodszych uczniów „Wesołe Podwórko”, inwestycję SP nr 1.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie przebudowano w ramach projektu „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”. Inwestycja skierowana jest do społeczności lokalnej jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej. Przedsięwzięcie kosztowało  1 138 900,00  zł, z czego 632 658,92 zł dofinansowano z RPO WP EFRR oraz budżetu państwa w ramach realizacji Strategii Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”.

Rozpoczęcie roku szkolnego i otwarcie boiska wielofuncyjnego

Źródło: UM w Wasilkowie