Pokaz sprzętu wojskowego

Burmistrz Wasilkowa, Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie zapraszają na pokaz sprzętu wojskowego z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Mat.: Urząd Miejski w Wasilkowie