Podziękuj Wolontariuszowi! Doceń Koordynatora Wolontariatu!

Białostockie Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, szerzenie idei wolontariatu, wartościowych postaw społecznych oraz ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej.

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z terenu woj. podlaskiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do dnia 23.10.2022r.

– Wolontariusz Roku: https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/

– Koordynator Roku:  https://konkurskoordynator.webankieta.pl/

W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Systemie Obsługi Wolontariatu, członkowie Korpusu Solidarności. Więcej informacji i Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej: www.korpussolidarnosci.gov.pl/ lub wolontaria@onw.org.pl.

Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Źródło: Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Skip to content