Ocalmy od zniszczenia

„By czas nie zaćmił i niepamięć…”

1 listopada 2019 w dzień Wszystkich Świętych wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie –p. Ewa Porowska oraz uczestniczka Paulina Sienkiewicz – mieszkanki Łap, wraz z gronem osób reprezentującym różne łapskie środowiska, poświęciły swój czas, aby w tym dniu kwestować na rzecz lokalnego cmentarza.

Organizatorem IX kwesty pod hasłem „Ocalmy od zniszczenia” było Łapskie Towarzystwo Regionalne. Corocznym celem tak szczytnego przedsięwzięcia jest renowacja pięknych, zabytkowych nagrobków, miejsca spoczynku znanych i zasłużonych ludzi wpisanych w lokalną tożsamość, tworzących cząstkę historii naszego miasta.
W wyniku poprzednich kwest zostało uratowanych 18 nagrobków, którym groziło zniszczenie, a które warte były, aby zachować je ze względu na walory architektoniczne i historyczne, ponieważ stanowią pamiątkę przeszłości. Efekt końcowy cieszy oko i budzi ciekawość.

Tegoroczna inicjatywa spotkała się z życzliwym udziałem mieszkańców Łap oraz gości odwiedzających cmentarz. Atmosfera była pełna zrozumienia, zaufania i hojności ofiarodawców, którzy wspierali swoimi datkami skarbonki kwestujących. Nie do przecenienia jest wymiar edukacyjny i moralny tak szlachetnej akcji, dlatego jesteśmy dumne, że reprezentując po raz pierwszy OSiW w Wasilkowie, mogłyśmy brać udział w tak słusznym przedsięwzięciu, organizowanym corocznie przez Łapskie Towarzystwo Regionalne.

Ocalmy od zniszczenia

Autor: Ewa Porowska – wychowawca OSiW w Wasilkowie,
Zdjęcia: osoba odwiedzająca cmentarz oraz Ewa Porowska