II etap Konsultacji Społecznych

Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe na II etap Konsultacji Społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Terenu Miasta Wasilków (Centrum). Wydarzenia i daty zawarte na plakacie. Serdecznie Zapraszamy!

II Etap Konsultacji Społecznych