Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów z gminy Wasilków

Jak pomóc seniorom i potrzebującym w gminie Wasilków? Stworzyć dla nich DDOM.

Do końca kwietnia Fundacja Zdrowe Miasto w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Wasilkowie złoży do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wniosek o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek dotyczy utworzenia w Wasilkowie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Temu tematowi 28 kwietnia poświęcona była konferencja burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza i przedstawiciela Fundacji Daniela Chomickiego.

Chciałbym, by w Wasilkowie powstał taki ośrodek, w którym osoby starsze, niepełnosprawne czy wymagające całodziennej opieki mogłyby znaleźć pomoc, skorzystać z porady lekarza, czy rehabilitanta, ale także wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, czy po prostu spędzić czas – powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz. – Dziś, gdy opieka medyczna traci wydolność, Dzienny Dom Opieki Medycznej mógłby ją uzupełnić.

DDOM mógłby się mieścić w budynku dawnej poczty w Wasilkowie, który ma historyczne znaczenie dla miasta, a stoi pusty i niszczeje. Uzupełnieniem dla ośrodka w Wasilkowie byłby drugi budynek – stara szkoła wiejska w Dąbrówkach, gdzie zajęcia mogłyby odbywać się raz w tygodniu.

Przybywa osób starszych i potrzebujących pomocy, a to sprawia, że potrzeba zapewnienia opieki medycznej czy pomocy potrzebującym wzrasta. Nasz projekt zakłada świadczenie usług dla osób starszych i wsparcie dla osób potrzebujących z całej gminy oraz gmin sąsiednich – dodał Daniel Chomicki.

Kwota dofinansowania sięga 4,5 mln zł, a wkład własny tylko 15 proc.

Gmina zyskałaby dwa wyremontowane budynki, seniorzy i osoby potrzebujące pomocy – miejsce, gdzie tę pomoc mogliby otrzymać, a mieszkańcy nowe miejsca pracy przy realizacji projektu.

Link do konferencji Burmistrza Wasilkowa z dn. 28 kwietnia br.: https://youtu.be/Ak9LeRh9vT0

Źródło: UM w Wasilkowie

Źródło: UM w Wasilkowie