Domy tymczasowe dla psów

POSZUKUJEMY DOMÓW TYMCZASOWYCH DLA PSÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY WASILKÓW

Dom tymczasowy, to miejsce w którym zwierzę przebywa do momentu znalezienia właściciela. Wolontariusz podejmujący się tego zadania, powinien charakteryzować się sercem i empatią wobec porzuconego czworonoga. Jego główną misją jest poszukiwanie domu stałego, a jednocześnie oswajanie psa, który do tej pory mógł nie zaznać przyjacielskiego traktowania przez człowieka. W dużej mierze, wiąże się to z odpowiedzialnością i poświęceniem zarówno siebie i czasu dla zwierzaka. Czas poświęcony opiece nad czworonogiem daje możliwość rozwoju w kierunku opieki nad zwierzętami, gwarantuje satysfakcję z prowadzonych działań na rzecz poprawy sytuacji psów umieszczonych w domach tymczasowych oraz nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi a co najważniejsze życzliwymi ludźmi, którym inicjatywa niesienia pomocy zwierzętom nie jest obca.

Na terenie gminy Wasilków rokrocznie porzucanych jest od kilku do kilkunastu psów. Trafiają one do schroniska. Kolejnym etapem jest adopcja niestety, wiele z nich nie znajduje właścicieli. Do domów tymczasowych kierowane są psy nieagresywne, nie stanowiące uciążliwości dla swych czasowych opiekunów z założenia, że  jego pobyt (do momentu znalezienia odpowiedniego właściciela) nie przekroczy 6 miesięcy.

Co oferujemy wolontariuszom prowadzącym dom tymczasowy?

1) pokrywamy koszty leczenia i opieki weterynaryjnej psa,

2) dostarczamy karmę dla przyspasabianego zwierzęcia,

3) udostępniany stronę internetową do zamieszczania aktulizowanych zdjęć czworonoga.

Czego oczekujemy od wolontariusza?

Zaangażowania, odrobinę wygospodarowanej przestrzeni i serca dla zwierząt.

Osoby zainteresowane prowadzeniem domu tymczasowego proszone są o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel. 85 733 3836.

Podstawa prawna akcji: uchwała Nr XLIII/376/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w roku 2018.