Życzenia noworoczne Mieszkańcom Wasilkowa od Wojciecha Winogrodzkiego Przewodniczącego Rady Przedsiębiorczości

W imieniu własnym oraz wszystkich członków Rady Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Wasilkowa
życzę mieszkańcom naszej gminy
przedsiębiorczego roku,
aktywności w życiu zawodowym i prywatnym,
umiejętnego podejmowania ryzyka,
skutecznego wykorzystania zmieniających się warunków i pojawiających się szans,
innowacyjnego myślenia i działania,
dobrych relacji z otoczeniem,
sukcesów ekonomicznych.

dr inż. Wojciech Winogrodzki
Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Wasilkowa

Skip to content