Życzenia noworoczne Mieszkańcom Wasilkowa od Posła Jarosława Zielińskiego

W nowy 2022 rok wkroczyliśmy w niełatwej sytuacji. Utrzymująca się epidemia koronawirusa, zagrożenie bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski, problemy zdrowotne i ekonomiczne, które dotykają nas i naszych najbliższych, konflikty polityczne, kryzys postaw i wartości, inflacja i wzrost cen – to tylko niektóre znaki ostatniego czasu.

Mamy jednak wiele powodów do optymizmu i nadzieję na podołanie tym problemom. Część z nich jest wynikiem procesów globalnych i ma uwarunkowania międzynarodowe, wiele z nich usiłuje rozwiązać polski rząd, na niektóre ma pewien wpływ każdy z nas.

Dzięki polityce zrównoważonego rozwoju oraz wspólnemu wysiłkowi rządu Prawa i Sprawiedliwości, samorządu, przedsiębiorców i wszystkich aktywnych obywateli możemy coraz powszechniej, także tutaj, na naszym terenie, w tym w powiecie białostockim i w Mieście Gminie Wasilków, korzystać z dóbr cywilizacji, które podnoszą na wyższy poziom jakość codziennego życia mieszkańców. Mam tu na myśli m.in. długo oczekiwane inwestycje infrastrukturalne, w tym budowę nowych dróg i ulic, placówki kultury, obiekty sportowo – rekreacyjne, oświatę czy bezpieczeństwo. Ma na to znaczący wpływ wsparcie z rządowych programów i funduszy, np. rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Rozwoju Dróg czy programu #PolskiŁad, w ramach którego tylko w jego pierwszej edycji województwo podlaskie otrzymało ogromną kwotę 1 mld 200 mln zł, powiat białostocki – kwotę 115 mln 206 tys. zł. Skorzystało z tego także Miast Gmina Wasilków. Mamy nadzieję na kolejne większe środki w ramach trwającego obecnie drugiego naboru wniosków na inwestycje strategiczne.

W ramach walki z inflacją i w celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi cen przyjęliśmy w Sejmie rządowy projekt ustawy nazywanej Tarczą Antyinflacyjną 2.0. Dzięki obniżce akcyzy i podatku VAT na energię i paliwo czy obniżce do 0% podatku VAT na żywność, gaz czy nawozy sztuczne w najbliższym czasie ceny powinny ulec pewnej stabilizacji. Osoby o najniższych dochodach otrzymają specjalne wsparcie w ramach Tarczy Osłonowej.

Mam nadzieję, że 2022 rok ustabilizuje pod każdym względem sytuację w Polsce i w naszym regionie, a nasze życie wróci do normalności sprzed stanów kryzysowych.

W październiku 2021 roku minęło 18 lat sprawowania przeze mnie mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę podziękować wszystkim, z kim dane mi było w tym czasie współpracować na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie, na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, a jednocześnie prosić o dalszą wspólną aktywność, bo bój o Polskę i jej przyszłość nadal trwa. Przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia.

Z głębi serca życzę wszystkim Mieszkańcom Miasta Gminy Wasilków, abyście mogli z nową otuchą i nadzieją pokonywać wszelkie życiowe trudności. Niech nadchodzące dni przyniosą wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo, dobrobyt, równowagę ducha, wzajemną życzliwość, szacunek oraz miłość i szczęście.

Niech Bóg ma Polskę, Mieszkańców Miasta Gminy Wasilków, Państwa rodziny i nas wszystkich w swojej opiece.

                     Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content