Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że 13 kwietnia br. od godz. 7.00 prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym sprzętu AGD i RTV oraz opon.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Wasilków do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych to możliwość wywozu niepotrzebnych odpadów, bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy je wystawić do godz. 7.00 przed posesję, w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

W celu niepominięcia przy odbiorze, do dnia 11 kwietnia 2019 r. pod numerem telefonu 85 71 85 400 wew. 021, należy zgłaszać adresy posesji, przy których zostaną wystawione odpady.

Szczegóły:http://www.wasilkow.pl/pl/newsy/burmistrzmiasta/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-5.html

Mat.:Urząd Miejski w Wasilkowie