Zasady i wysokość opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Wasilków

Od 1 października zmieniają się zasady i wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ulotki informacyjne dotyczące tzw. „opłaty śmieciowej” trafią do Mieszkańców Gminy Wasilków w najbliższych dniach.

Więcej informacji na ulotce załączonej poniżej.

UM w Wasilkowie

Mat.: UM w Wasilkowie