Zajęcia Tuptanki

Zajęcia „Tuptanki” mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, który najpełniej i w naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty z muzyką. Rozwijanie zdolności muzycznych oraz muzykalność od pierwszych dni życia służy ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu.

Różne formy ćwiczeń i zabaw muzycznych wpływają pozytywnie na kształtowanie już u małych dzieci pozytywnych cech charakteru, nabywania umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie, rozwijania silnej woli, budzenia wiary we własne siły, wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanych czynności.


Zabawy ruchowe przy muzyce umożliwiają dzieciom zaspokajanie ich potrzeb związanych z naturalną potrzebą ruchu, dzięki nim dzieci nawiązują kontakty z otoczeniem, wyrażają swoje uczucia, myśli i emocje. Ćwiczenia ruchowo- taneczne rozwijają szereg dyspozycji psychofizycznych takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Ćwiczenia wykorzystywane w zajęciach „TUPTANKI” rozwiną wyobraźnię dziecka, dostarczą nowych pomysłów i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie. Podstawowe elementy tańca i ruchu pomogą dziecku w wyrażaniu bez słów emocji i przeżyć. Dzięki grze na instrumentach kształtowała się będzie wrażliwość na barwy dźwięków oraz rozwinie się poczucie rytmu. Wspólne muzykowanie umocni więź rodzica z dzieckiem.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Duda – Charko – Pedagog Specjalny, Instruktor Tańca.

Zajęcia się odbędą 18 stycznia 2022 roku o godzinie 10.15 w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie (ul. Żurawia 13). Koszt udziału w zajęciach 15 zł dziecko + rodzic gratis. Czas trwania 45 minut.

Zapisy i wpłaty wyłącznie przez platformę evenea pod adresem https://bit.ly/33qEMG5
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału opłata nie zostanie zwrócona (istnieje możliwość odstąpienia miejsca innej osobie).

Skip to content