Zajęcia integrujące „Pomaluj swój świat na kolorowo”

Mijają pierwsze tygodnie pobytu młodzieży w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.

Dla nowo przybyłych uczestników jest to trudny czas adaptacji w nowym środowisku. Aby go urozmaicić w dniu 15 października odbyły się zajęcia plastyczne. Młodzież malowała obrazki, które później posłużą jako dekoracja pokoi.

Przełamane zostały pierwsze lody wzajemnego porozumiewania się. W trakcie pracy uczestnicy mieli okazję wymienić własne spostrzeżenia poglądy na różne tematy. Zaoferowana została pomoc w pojawiających się trudnościach. Wspólnie wykonane prace dodały pewności siebie, rozwinęły skrzydła plastycznej wyobraźni, zintegrowały grupę. I o to właśnie chodziło.

Zajęcia integrujące

Autor / zdjęcia: Malicka Barbara – wychowawca OSiW