XVI MFMOiK im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Koncert inauguracyjny

Tegoroczna już szesnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie już w najbliższą niedzielę 6 września o godz. 19:00 w Kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie. Wstęp wolny.

Inauguracyjny koncert zainicjuje Paweł Miczka (skrzypce historyczne/ Katowice), Krzysztof Sokołowski (viola da gamba/ Kielce) oraz Dariusz Hajdukiewicz (organy skrzyniowe/ Wasilków) – kierownik artystyczny wydarzenia.

Paweł Miczka urodził się w Katowicach, w rodzinie z muzycznymi tradycjami- jego rodzice byli oboistami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Po zakończeniu podstawowej edukacji w Polsce rozpoczął studia w Hochschule fur Musik und Theater w Lipsku, w klasie prof. Rolanda Baldiniego. Pod jego wpływem zaczął interesować się historyczną praktyką wykonawczą, co zaowocowało podjęciem nauki na kierunku skrzypiec barokowych w klasie prof. Susanne Scholz. Również w czasie pobytu w Lipsku Paweł odkrył w sobie powołanie nauczycielskie – ukończył studia pedagogiczne i rozpoczął pracę w szkole muzycznej w Halle. Po zakończeniu kształcenia w Niemczech, postanowił doskonalić swoje umiejętności na największym wydziale muzyki dawnej w Europie – w Królewskim Konserwatorium w Hadze, w klasie prof. Enrico Gattiego. Po uzyskaniu dyplomu w Holandii Paweł rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, które ukończył w roku 2018. Obecnie przygotowuje swoją pracę doktorską na temat wiedeńskiej przedklasycznej oraz klasycznej muzyki kameralnej w aspekcie historycznych praktyk wykonawczych pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Kubicy.

Ważną rolę w działalności artystycznej Pawła zajmuje sztuka improwizacji. Już jako lipski student rozwijał on swoje zdolności w tym kierunku pracując z Tilo Augstenem. Umiejętność łączenia sztuki improwizacji z szerokimi zainteresowaniami muzycznymi zaowocowała uczestnictwem w licznych projektach, obejmujących nie tylko muzykę barokową i współczesną ale także gatunki takie jak jazz czy folk. Te zainteresowania dały również początek utworzonemu wraz z grupą studentów haskiego Konserwatorium, zespołowi Mitomani, z którym to zespołem został laureatem na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Żydowskiej IJMF w Amsterdamie oraz Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Paweł miał możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem znakomitych profesorów takich jak Franz Bruggen, Barthold Kuijken, Christophe Coin, Erich Hobarth, Midori Goto, Clive Brown, Ryo Terakado, Kati Debretzeni, Walter Reiter, Bart van Oort, Frank de Bruine.
Współpracował z zespołami takimi jak Collegium 1704, Lautten Compagney, Musica Florea, Le Concert d’Apollon, Silva Rerum Arte, Hof Musici czy Orkiestra Historyczna.

Jako koncertmistrz prowadził zespoły Markisch Barock, Concerto Foscari, Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej, Michaelis Consort oraz Aris&Aulis Berlin. Jest inicjatorem oraz prymariuszem zespołu Fibonacci Kwartet – kwartetu smyczkowego, który zajmuje się wykonawstwem historycznym muzyki kameralnej XVIII oraz XIX wieku na oryginalnych instrumentach z epoki, bądź ich kopiach.

Posiada troje skrzypiec: anonimowy barokowy włoski instrument z XIX wieku; klasyczny – autorstwa Józefa Świrka (1977) oraz współczesny – zbudowany przez Franco Simeoniego (2010). Interesuje się lotnictwem, z pasją oddaje się wycieczkom górskim oraz kolekcjonowaniu płyt winylowych. Jest kierownikiem projektu Scena Za Szybą oraz prezesem Fundacji Konsek Kultury.

Krzysztof Sokołowski jest kontrabasistą w Filharmonii Świętokrzyskiej – I głos solowy. Od wielu lat pasjonuje się muzyką dawną, w szczególności z okresu baroku. Gra na kontrabasie barokowym i violi da gamba. Gry na gambie uczył się u wybitnego gambisty z Czech – Petera Wagnera. Swoje umiejętności nieustannie doskonali podczas kursów muzyki dawnej w Polsce i zagranicą.

Partie continuo realizował z tak wybitnymi muzykami jak Nicholas Parle, Paul Esswood, Philippa Hyde, Benjamin Bayl, Robert Hugo, Zbigniew Plich. Współpracuje z wieloma zespołami – Accademia Dell’ Arcadia, La Tempesta, Sinfonia Nordica, Baroque Collegium Musicum, Polska Orkiestra XVIII Wieku, Charbel Music Ensemble.
Płyta ta otrzymała w 2013 roku na Mazurach – Giżycko Baroque Festival oraz festiwalowej orkiestry Masovia Baroque Orchestra.
Otrzymał Nagrodę Świętego Brunona patrona Giżycka w kategorii Kultura 2017.

Krzysztof Sokołowski gra na violi da gamba – kopii instrumentu (7 strun) Michael Collichon 1683 roku wykonanej przez Petera Zdrażila z Pragi oraz kontrabasie historycznym austriackiej manufaktury „Adolf Stowasser” Instrument – Fabrik, Graz z ok. 1890 roku.

Dariusz Hajdukiewicz – ukończył z wyróżnieniem PSM II st w Białymstoku, następnie Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej, klawesynu Elżbiety Adamczyk improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego uzyskując w roku 2001 dyplom z wyróżnieniem. W katach 2002-2004 zrealizował specjalistyczne Studia Podyplomowe na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego z zakresu muzyki dawnej. Jest autorem obszernej pracy poświęconej bibliografii i twórczości kompozytorskiej Buxtehudego pt. „Dietrich Buxtehude najwybitniejszy przedstawiciel północnoniemieckiej szkoły organowej”. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji, które prowadzili znani organiści świata m.in. : prof. Guy Bovet (CH), prof. Herbert Wulf (D), prof. Urlik Spang – Hanssen (DK), prof. Józef Serafin i prof. Julian Gembalski oraz wykładach prowadzonych przez prof. marka Dyżewskiego.

Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII – wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji barokowego basso continuo, a także w realizacji akompaniamentu do chorału gregoriańskiego i oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego. W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Na swoich koncertach promuje również twórczość kompozytorów znanych i popularnych często sięga po niekonwencjonalny, trudno dostępny i nieznany repertuar.

Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator na renomowanych międzynarodowych festiwalach w Polsce (ponad 120 miast) w Niemczech, w Danii, na Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz Rosji. Ma na swoim koncie polskie i europejskie prawykonania utworów Zbigniewa Popielskiego, Zbigniewa Nowackiego oraz Mariana Sawy. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Białystok i TVP Białystok.

Jest twórcą i od roku 2005 dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św. Alberta w Mońkach. Przez siedem edycji był jurorem i kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku. Od 2008 roku prowadzi orkiestrę instrumentów historycznych Baroque Collegium Musicum a od 2014 roku zespół muzyki dawnej Charbel Music Ensemble specjalizujący się w historycznym wykonawstwie muzyki sakralnej liturgicznej.

W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom „Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy” oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa. W swoim prywatnym instrumentarium posiada Truhenorgel – 3 – głosowe mechaniczne organy skrzyniowe wykonane na specjalne zamówienie przez Johannesa Krichera z Heidelberg.

W roku 2018 został zwycięzcą plebiscytu „Osobowość Roku 2017” w kategorii „Kultura” – powiat białostocki.

Koncert pt. „Florilegium musicum” – muzyczny katalog dawnej Europy.
Program koncertu został opatrzny łacińskim mianem „Florilegium Musicum” – „florilegium” znaczy „zbór kwiatów:, co sugeruje swego rodzaju antologię, zbiór czy katalog utworów kameralnych i drobnych form muzycznych pisanych na organy lub na tzw. instrumenty klawiszowe.
„Florilegium Musicum” to wybrane przykłady twórczości kompozytorów, którzy tworząc muzykę wypełniali przestrzeń sacrum i profanum ulotną materią dźwięków rozbrzmiewających na przestrzeni kilku wieków w różnych zakątkach Europy.

Muzyczny katalog to również przykład różnorodności kultur, stylów, form muzycznych, ekspresji, osobistych wypowiedzi, afektów, uczuć, wyobraźni, postrzegania muzycznego piękna, które zostały ukryte przez różnych artystów w ulotnej materii dźwięków.

Wszystkie te muzyczne przykłady pomimo faktu powstania w odległych przestrzeniach czasowych i geograficznych zawierają też pewne podobieństwa. Sięgając po kolejne strony katalogu natkniemy się więc na podobne motywy rytmiczne i metodyczne, charakterystyczne tematy, przebiegi kontrapunktyczne, fragmenty harmonii, a także podobne formy i style.

Florilegium mussicum

solista:
Paweł Miczka – skrzypce historyczne, realizacja basso continuo:
Krzysztof Sokołowski – viola da gamba
Dariusz Hajdukiewicz – organy skrzyniowe

  1. Girolamo Frescobaldi (1583-1643) – Preambulum g „Fiori Musicali” „Muzyczne kwiaty” – zbiór organowych utworów liturgicznych – Wenecja, 1635
  2. Giovanni Paolo Cima (1570-1622) – Sonata per violino degli „Concerti ecclesiastici” Milano, 1610, Sonata skrzypcowa z cyklu „Koncertów kościelnych” – edycja Mediolan, 1610
  3. Tommaso Adriano Banchieri (1568-1634) – Fantasia Quinta – Vespro per la Madonna, ze zbioru „Fantasia, overo Canzoni alla Francese” Klasztoru Benedyktynów San Michele in Bosco w Bolonii – Wenecja, 1603
  4. Franz Benda (1709-1786) – Capriccio nr 13 na skrzypce solo (Allegro moderato)
  5. Francesco Geminiani (1687-1762) – Sonata e-moll na skrzypce i basso continuo, z cyklu „12 Sonat na flet, obój lub skrzypce i basso continuo”, Amsterdam 1731 części: I Adagio, II Allegro, III Largo, IV Vivace
  6. Josef Ferdinand Norbert Seger (1716-1782) – XXI Preludium Es-dur, Musica Antiqua Bohemica – Zbiór Daniela Gottliba Turka – Lipsk, 1793
  7. Georg Philipp Telemann (1681-1767) – VII Fantazja Es-dur TWV 40:20, ze zbioru „12 Fantazji na skrzypce solo” – Hamburg 1635 części: Dolce – Allegro – Lorgo – Presto
  8. Maurice Greene (1696-1755) – Voluntary VIII, z cyklu „12 Voluntary na organy” ze zbiorów Katedry Św. Pawła (Londyn, 1780) części: Largo, Vivace
  9. Domenico Zipoli SJ (1688-1726) – Sonata A-dur na skrzypce i continuo, zachowany przykład kompozycji misjonarzy jezuickich Redukcji (Misji) Ameryki Południowej
  10. Johann Joachim Quantz (1697-1773) – Sonata D – dur QV 1:Anh. 15aHortus Musicus, No. 3 Kassel: Barenreiter Verlag, 1949 części: Adagio – Allegro – Largo – Minuetto: Allegro