Wycieczka edukacyjna klas siódmych i ósmych

Słoneczna i dość ciepła pogoda nie sprzyja nauce. A uczyć się trzeba, bo koniec roku bliski. Jednak uczeń też człowiek – trochę odpoczynku mu się należy.
Dlatego 24 maja młodzież z klasy 8a, 7a i 7b (choć ta ostatnia reprezentowana przez niewielu uczniów) wyruszyła na wycieczkę do Wilna i Trok.
Pieczę nad nimi przez 18 godz. sprawowało troje nauczycieli – panie: Katarzyna Kondratowicz i Bożena Sobolewska oraz pan Jerzy Zielinko.

Trzeba przyznać, że całej trójce należy się medal za dopilnowanie naszej młodzieży i zorganizowanie udanej wycieczki, podczas której zwiedzili wspaniałą wileńską starówkę, zobaczyli pomnik Adama Mickiewicza, odwiedzili grób Matki marszałka Piłsudskiego (wraz z pochowanym tam sercem syna) i obejrzeli zamek oraz groblę w Trokach. Niezapomniane opowieści zawdzięczają wspaniałej przewodniczce Alinie, która z wielkim zaangażowaniem oprowadzała wycieczkowiczów.

Wyprawa, choć bardzo męcząca, okazała się naprawdę wyjątkowo udana. W dodatku można ją uznać za wycieczkę edukacyjną, dzięki niej uczniowie z pewnością lepiej zrozumieli uczucia poety piszącego z oddali: „Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie”.

Wycieczka

Mat. SP nr 1