Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Informujemy, że z obszaru właściwości Rady Miejskiej w Wasilkowie 
będą wybierani ławnicy na kadencję 2020 – 2023 dla:

  1. Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:
    a) w sprawach cywilnych – 2 
    b) w sprawach karnych – 2

  2. Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:
    a) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 4
    b) w sprawach rodzinnych – 1

Razem 9 ławników.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godzinach 7.30-15.30, 
wtorek – w godzinach 9.00-17.00. 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania są również w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego – bip.wasilkow.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 1 lipca 2019 roku.