Wspomnienie św. Jana Pawła II patrona Ochotniczych Hufców Pracy

2 kwietnia br., obchodziliśmy czternastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy.
Młodzież realizująca praktyczną i teoretyczną naukę zawodu w Hajnówce, postanowiła tego dnia uczcić pamięć Papieża Polaka. Uczestnicy po zajęciach lekcyjnych wraz z wychowawcami p. Ewą Wołkowycką oraz p. Martą Hakało udali się pod pomnik, znajdujący się obok Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, gdzie zapalili znicze i odmówili wspólną modlitwę, aby oddać cześć swojemu patronowi.
W drodze powrotnej między uczestnikami wywiązała się dyskusja na temat spuścizny, jaką zostawił  św. Jan Paweł II w postaci nauczania i żywego przykładu, jakim niewątpliwie było całe jego życie i miłość do bliźnich. Całe przedsięwzięcie miało na celu skłonienie uczestników do refleksji nad swoim życiem i dokonywania właściwych wyborów.

Wspomnienie św. Jana Pawła II

Autor: Ewa Wołkowycka – wychowawca OSiW, Marta Hakało – Kierownik Internatu
Zdjęcia: Ewa Wołkowycka