Wrażliwość na inność

OREW w Mońkach- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które jest członkiem Inclusion International – Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Pod opieką ośrodka znajdują się dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do 25 roku, które wymagają specjalistycznej opieki zarówno edukacyjnej, jak też rehabilitacyjnej i terapeutycznej ze względu na swoją niepełnosprawność umysłową i fizyczną.

Od 1-go marca 2020 r. OREW w Mońkach prowadzi akcję charytatywną „Kilometry dobra”, mającą na celu zdobycie środków finansowych na budowę placu zabaw dla swoich podopiecznych. Akcja polega na licytowaniu pozyskanych od ludzi dobrego serca przedmiotów bądź usług (np. obrazy, ręcznie wykonane maskotki, usługa przygotowania tortu, usługi kosmetyczne i wiele innych).

Licytacje odbywają się poprzez stronę facebook.com/Kilometry-Dobra-OREW oraz kilometrydobra.pl/psouu-kolo-w-monkach/ .

Uczestnicy OSiW postanowili włączyć się w działanie i wspomóc OREW w walce o plac zabaw dla podopiecznych ośrodka. Młodzież postanowiła przekazać na licytację prace plastyczne, które zostały przez nich wykonane. W przekazanych pracach znalazły się m. in. gliniana misa, obraz” Gniew oceanu”, deska do krojenia” Martwa natura”, „Cytrynowy obrazek”.

5 marca z inicjatywy RM w Wasilkowie uczestnicy pod opieką wychowawcy udali się do OREW w Mońkach, aby przekazać swoje prace na licytację, oraz zapoznać się z działalnością ośrodka i poznać jego podopiecznych.

Po przyjeździe aktywni zostali przywitani przez panią dyrektor Elżbietę Taborowską i panią Katarzynę Borawską, która była przewodnikiem i opiekunem młodzieży z OSiW podczas wizyty w OREW.

Młodzież uczestniczyła w powitance, podczas której nauczyciele i opiekunowie siewem witali wszystkich swoich podopiecznych i życzyli im dobrego dnia. Po powitaniu, które wywarło na młodzieży ogromne wrażenie i wywołało duże emocje udali się na zwiedzanie placówki i zapoznanie z podopiecznymi. Uczestnicy bacznie obserwowali zajęcia, które były prowadzone przez nauczycieli- terapeutów w poszczególnych oddziałach, ale również zadawali pytania o sytuację i deficyty dzieci i młodzieży, oraz o trudności, z jakimi borykają się pracownicy w pracy ze swoimi podopiecznymi. Uczestnicy z OSiW mogli również spędzić czas i pobawić się z dziećmi z najmłodszej grupy: Julką, Kają i Dawidem.

Uczestnicy bawili się w chowanego, rysowali, czytali wierszyki. Wizyta w OREW w Mońkach była niesamowitym przeżyciem zarówno dla młodzieży z OSiW jak również dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczego w Mońkach. Aktywni z OSiW zostali zaproszeni do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach wolontariatu, gdyż podopieczni ośrodka bardzo lubią wizyty gości i działa to na nich terapeutycznie, gdy mogą poznawać nowych ludzi- ludzi im przyjaznych.


Autor/ zdjęcia: Elżbieta Kochanowicz-Klej- st. wychowawca OSiW OHP