Wolność na 102

W związku z zbliżającą się 102. rocznicą odzyskania niepodległości przez Białystok, Muzeum Podlaskie w Białymstoku organizuje konkurs literacki „Wolność na 102”.

Konkurs skierowany do uczniów oraz dorosłych wykazujących szczególne zainteresowanie literaturą i historią. Obejmuje dwie kategorie prac: poezja i proza. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wieczoru historycznego, dnia 19 lutego 2021 r., w rocznicę wkroczenia Wojska Polskiego do miasta.

Cele konkursu:

  • popularyzowanie wiedzy o Białymstoku;
  • poszerzanie wiedzy o historii Białegostoku;
  • zachęcanie do samodzielnych poszukiwań badawczych i źródeł historycznych;
  • rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym;
  • rozbudzenie pasji pisarstwa wśród społeczeństwa;
  • podnoszenie świadomości językowej;
  • umożliwienie młodym twórcom prezentacji swojej twórczości.

Honorowym Patronatem konkurs objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Kurator Oświaty. Partnerem konkursu jest Podlaski Instytut Kultury oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Prace przyjmujemy do 19.01.2021 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku http://muzeum.bialystok.pl/

Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku