V sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że 31 stycznia br. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się

V sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Obrady sesji są jawne. Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu. Transmisja na żywo będzie prowadzona pod adresem: http://transmisja.esesja.pl/wasilkow
Pod tym samym adresem (archiwum) będzie też dostępne nagranie po zakończeniu obrad. Materiały dotyczące posiedzenia (porządek obrad, projekty uchwał), są dostępne w systemie eSesja
oraz w Portalu Mieszkańca pod następującym adresem: http://esesja.pl/36409

Mat.: Urząd Miejski w Wasilkowie