Twoja krew = Czyjeś życie!

Wspólnie z Honorowymi Dawcami Krwi Wasilków oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Wasilków do podzielenia się cennym darem jakim jest krew.

Krew jest potrzebna osobom wymagającym transplantacji, zabiegów kardiochirurgicznych i operacji, z zaburzeniami krzepnięcia, z chorobami nowotworowymi (w trakcie i po chemioterapii), po poparzeniach, z brakami krwi i jej składników, po urazach i wypadkach.

Twoja Krew może uratować komuś życie! Zgłaszajcie się w sobotę, 29 października w godz. 9:00 – 13:00 przed Miejski Ośrodek Animacji Kultury przy ul. Żurawiej 13 gdzie na wszystkich dawców będzie czekał na krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Oprócz możliwości oddania krwi, każdy chętny będzie mógł się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku. Prosimy o udostępnianie informacji abyśmy wspólnie pomogli najbardziej potrzebującym.

Zachęcamy i zapraszamy!

Skip to content