Przemoc w rodzienie pod wpływem alkoholu

Za przemoc w rodzinie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia…