Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta- Szkołą w Chmurze Microsoft

A to wszystko dzięki wytężonej pracy, dążenia do cyfrowej transformacji, pracy zdalnej na poziomie klas IV – VIIII od początku pandemii za pomocą portalu Office 365. Uczniowie, nauczyciele korzystają z aplikacji Microsoft Teams, OneNote oraz Forms. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie otrzymała tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace na rzecz transformacji cyfrowej.

Szkoła w Chmurze Microsoft to tytuł nadawany szkołom, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania, jednocześnie integrując nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. Szkoła przygotowuję uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji, która idzie z duchem czasu oraz przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych. 

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie dołączyła do ogólnopolskiej sieci szkół „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Wyróżnienie dla szkoły potwierdzone jest certyfikatem.
Rada Pedagogiczna uzyskała dostęp do szkoleń i materiałów na platformie Microsoft Educator Centre oraz zaproszenie do światowych programów Microsoft.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie