Święto Konstytucji 3 Maja w Szkole Filialnej w Sochoniach

Dnia 6 maja w Szkole Filialnej w Sochoniach odbyła się uroczystość z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, której towarzyszyła podniosła atmosfera.

Gospodarzami uroczystości byli uczniowie z klasy pierwszej oraz zerowej w raz z wychowawczyniami. Dzieci w rękach trzymały biało – czerwone chorągiewki, a ubranie zdobiły biało-czerwone kotyliony.

Obchody święta rozpoczęły się od wprowadzenia flagi państwowej i odśpiewania hymnu państwowego. Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego Paweł Fiediukiewicz złożył meldunek o gotowości do apelu szkolnego. Wszystkich zebranych powitała opiekun szkoły Bogumiła Sobieszuk. Podczas uroczystości obecni byli uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy szkoły. Następnie uczniowie z klasy I wystawili inscenizację słowno – muzyczną „Kocham moją Ojczyznę”. Najmłodsi uczniowie z dumą recytowali patriotyczny wiersz „Co to jest Polska?” oraz śpiewali pieśń o Ojczyźnie „Witaj majowa jutrzenko”. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Uroczystość była lekcją historii i patriotyzmu. Organizatorami uroczystych obchodów były Bogumiła Sobieszuk i Katarzyna Wiśniewska.

Obchody 3 Maja w Szkole Filialnej w Sochoniach

Mat. Szkoła Filialna w Sochoniach