Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świata” w Szkole Filialnej w Sochoniach

W dniu 20 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”  organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Głównym celem „Sprzątania Świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja ta ma również na celu przekazanie uczniom jak ważna jest segregacja odpadów w codziennym życiu.

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”.
Na początku odbył się apel szkolny z udziałem edukatora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej pani Ewy Kraśnickiej. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, która przybliżyła dzieciom cel akcji Sprzątanie Świata oraz odpowiedzialność ludzi za środowisko naturalne. Podczas apelu szkolnego  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój ekologiczny świat. Dbajmy o środowisko!”.
Napłynęło bardzo dużo pięknych prac, dlatego też komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Przyznano także I Nagrody.

Dzieci w swoich pracach konkursowych promowały selektywne zbieranie odpadów oraz poszanowanie zasobów przyrodniczych. Zachęcały nas wszystkich do działań na rzecz ochrony środowiska. Następnie uczniowie zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice wyruszyli na ekologiczny spacer ulicami wsi Sochonie. Dzieci sprzątnęły pobocze dróg, przystanek autobusowy, teren szkoły, plac zabaw. Udział uczniów naszej szkoły w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.
Organizatorzy akcji: Bogumiła Sobieszuk i Agnieszka Pochodowicz

Sprzątanie Świata


Mat.: Szkoła Filialna w Sochoniach