Spotkanie w Hajnówce

18 czerwca br., wychowawcy OSiW OHP p. Ewa Wołkowycka i p. Marta Hakało wzięły udział w Zespole Wsparcia Rozwoju Zawodowego Uczestników OHP w MCK w Hajnówce.

Podczas spotkania omówiono bieżący stan grup wychowawczych, frekwencję uczestników na zajęciach praktycznych u pracodawców oraz postępy w nauce na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Ponadto wychowawcy nagrodzili uczestników, którzy w bieżącym roku szkolnym mieli najlepszą frekwencję oraz wykazali się dużym zaangażowaniem na zajęciach praktycznej nauki zawodu.
W trakcie rozmów z młodzieżą kadra OSiW OHP przypomniała także o bezpieczeństwie podczas wakacji.

Spotkanie w Hajnówce

Autor: Marta Hakało pedagog/kierownik Internatu OSiW OHP, Ewa Wołkowycka-wychowawca  OSiW OHP,
Zdjęcia: Ewa Wołkowycka- wychowawca OSiW OHP