Spotkanie podsumowujące staże zawodowe kucharzy i mechaników w Wasilkowie

Kucharze z Hufca Pracy w Augustowie i OSiW Wasilków oraz mechanicy z HP Suwałki i OSiW Wasilków, którzy w bieżącym roku szkolnym przebywali w Niemczech na stażu zawodowym uroczyście zakończyli projekt „Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych”.

Na spotkanie podsumowujące młodzież zaprosiła swoich pracodawców-instruktorów zawodu, dyrekcję szkół, w których realizują naukę teorii zawodu oraz przedstawicieli władz lokalnych. Spotkanie odbyło się 29 maja 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Podsumowanie wspólnych działań przebiegło z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, prezentacji i omówienia zadań wykonanych podczas części praktycznej spotkania oraz wspomnień i rozmów o zdobytych doświadczeniach. Każda z grup, ze wsparciem ze strony opiekunów grup: Elżbiety Kochanowicz-Klej, Jolanty Faszcza, Dariusza Tomczyka, przygotowała wybór zdjęć i filmów opisujących w jakim zakresie pobyt na stażu zagranicznym wpłynął na ich umiejętności zawodowe oraz społeczne i językowe.

Na zakończenie spotkania Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski wręczył uczestnikom staży certyfikaty udziału oraz przekazał upominki, które wzbogacą warsztat pracy uczestników. Kucharze otrzymali specjalistyczne zestawy noży, a mechanicy walizki narzędziowe z kompletem kluczy. Koordynator projektu Elżbieta Andraka, w imieniu instruktorów z organizacji niemieckiej oraz opiekunów grup przekazała upominki specjalne sześciu uczestnikom, którzy podczas pobytu na stażu wyróżnili się umiejętnościami zawodowymi, ale także zaangażowaniem i troską o pracę zespołu kucharzy i mechaników.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Jarosław Budnik Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej oraz Marta Mandziej instruktor nauki zawodu i Janusz Bielawski opiekun klas mundurowych, Grzegorz Zalewski Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz Urszula Buczyńska i Krystyna Onoszko ze spółki METAL-FACH W Sokółce.

Podsumowanie staży

Autor: Elżbieta Andraka,
Zdjęcia: Wioleta Bućko