Spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych I stopnia woj. podlaskiego w Ośrodku

5 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół branżowych I stopnia z woj. podlaskiego.

Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Białymstoku wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Spotkanie prowadziła Wicekurator Oświaty – pani Elżbieta Kamińska, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego – pan Franciszek Górski oraz starszy wizytator KO – pan Eugeniusz Mróczyński.

W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół uczestniczyli także kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania PWK OHP – p. Ewa Kosińska, dyrektorzy Cechów Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości woj. podlaskiego. Poruszonych zostało wiele problemów, z którymi na co dzień spotykają się pomioty zatrudniające pracowników młodocianych, poruszano kwestie zmian w przepisach dot. zatrudniania pracowników młodocianych. Spotkanie – to doskonała okazja do wymiany dobrych praktyk, a także promocja Ośrodka. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.


Autor tekstu i zdjęć: –Jarczewska- kierownik OSiW OHP w Wasilkowie