Sadzimy rośliny, pomagamy ziemi

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie włączyli  się w realizację inicjatywy pod hasłem „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”, w ramach  Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności.

Celem akcji jest ochrona środowiska naturalnego, ograniczanie zanieczyszczeń, poprzez  zachęcenie do segregacji śmieci i dbania o czystość okolicznych lasów i terenów zielonych. Młodzież ma okazję pogłębić swoją wiedzę ekologiczną. Przeprowadzenie tak szczytnej inicjatywy w swoim  środowisku lokalnym pozwoli młodzieży na poczucie osobistej satysfakcji w zrobieniu pożytecznych działań dla otaczającej przyrody.
Uczniowie zorganizowali zbiórkę plastikowych nakrętek. Za otrzymane środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nakrętek – uczestnicy zakupią rośliny i zasadzą wokół Ośrodka.

Autor/zdjęcia: Barbara Czajkowska,  – wychowawca OSiW

Sadzimy rośliny