Redakcja

Redakcja Gazety Wasilkowskiej

ul. Nadrzeczna 1 (budynek spółdzielni, wejście z tyłu)

16-010 Wasilków

tel: 85 73 33 567, kom. 534 885 400

e-mail: gazeta@wasilkow.pl

 

Redakcja: Emanuela Zabłocka – redaktor naczelna, Wojciech Cymbalisty, Barbara Okurowska, Anna Lach, Norbert Skutnik

Współpraca: Maria Radziwońska-Kryjan, Wojciech Bogusłowicz, Eugeniusz Zawadzki, Małgorzata Kossakowska

 

Wydawca:

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

ul. Nadrzeczna 1 (budynek spółdzielni, wejście od strony Zalewu)

16-010 Wasilków

 

UWAGA:

Redakcja Gazety Wasilkowskiej nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń ani za treść materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty materiałów nadesłanych przez innych autorów.