Próbne teoretyczne egzaminy w Wasilkowie

W dniach 2 i 4 czerwca 2020 r., w  Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyły się próbne egzaminy pisemne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kucharz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III Szkoły Branżowej. Z uwagi na obecną sytuację pandemii uczestnicy mieli możliwość rozwiązania testu online.  Wszyscy jednak, zdecydowali się na przyjazd do Ośrodka oraz formę pisemną. Takie rozwiązanie pozwoliło poczuć atmosferę egzaminu i zapoznać się z procedurami dotyczącymi zarówno samego egzaminu jak i panującego reżimu sanitarnego.

Co najważniejsze była to okazja żeby sprawdzić poziom swojego przygotowania. Młodzież otrzymała test z kartą odpowiedzi, który musiała wypełnić w określonym czasie. Pozytywny wynik to minimum 50% właściwych odpowiedzi. Wyniki testu zostały indywidualnie omówione z instruktorami szkolenia zawodowego. Teraz pozostało tylko uzupełnić odsłonięte braki, powtórzyć materiał i z pozytywnym nastawieniem czekać na egzamin. Uczniom klas trzecich życzymy powodzenia.

Egzaminy próbne

Autor/zdjęcia: Anna Łukaszuk – kierownik warsztatów szkoleniowych w OSiW OHP w Wasilkowie