Pomoce dydaktyczne dla PSP w Studziankach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach w 2019 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Z tego tytułu otrzymała dotację w wysokości ponad 60 tyś. złotych i zakupiła najnowocześniejsze pomoce z geografii, biologii, chemii i fizyki. Fizyka i chemia są naukami przyrodniczymi opartymi na eksperymencie i doświadczeniu. Lekcje doświadczalne pozwalają lepiej wykorzystać aktywność uczniów i ich zdolność poznawczą oraz rozwijać w nich zainteresowanie tym przedmiotem.

Zakupiony sprzęt laboratoryjny, stanowisko do wykonywania doświadczeń, odczynniki i profesjonalna szafa na nie,  modele komórek, organów roślinnych, budowy człowieka, układu kostnego, mięśniowego w bardzo znaczącym zakresie poszerzyły spektrum możliwości organizacji ciekawych lekcji i projektów biologiczno – chemicznych.

Z fizyki szkoła wzbogaciła się między innymi w maszynę elektrostatyczną Wimshursta, wahadło Newtona, krążek Newtona, elektroskop listkowy złoty, przyrząd do demonstracji pola magnetycznego, zestaw siłomierzy. Bardzo ciekawym zestawem jest MILAB z czujnikami einsteina. Jest to urządzenie na bazie systemu Android, wyposażonym w 10 wbudowanych czujników. W ramach lekcji w klasach 7 – 8 pozwala realizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej z magnetyzmu, właściwości materii, kinematyki, dynamiki i optyki.

Nowe pomoce są bazą do rozwijania kreatywności, a także rozwijania kompetencji kluczowych naszych uczniów.

Pomoce dydaktyczne

Źródło: PSP im. Janusza Korczaka w Studziankach