Polsko – Litewska młodzież na wymianie w Wasilkowie „Bądź głosem a nie echem”

W dniach 07-13 czerwca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbyła się międzynarodowa integracja młodzieży
(20 osób z Polski i Litwy) podczas trwania wymiany w związku z realizacją projektu „Bądź głosem a nie echem – aktywna młodzież” realizowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Celem projektu było poznanie kultury, tradycji i historii partnera ale przede wszystkim  omówienie zagrożeń dotyczących uzależnień  panujących w Polsce i na Litwie zarówno powszechnie znanych jak i tych nowych. Działania projektowe miały na celu stworzenie dialogu międzykulturowego, naukę tolerancji i otwartości oraz podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w tym znajomość języków obcych.
Spotkanie młodzieży rozpoczęło się od zabaw integracyjnych. Zadanie to miało na celu pierwsze poznanie się. Był to czas zdobywania zaufania, przełamywania bariery językowej i budowania pozytywnego klimatu w grupie. Omówione zostały kwestie wolontariatu, gdyż uczestnicy wymiany – podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, biorą czynny udział w pomaganiu innym oraz współpracują z Fundacjami. Nie zabrakło też tematu związanego z recyklingiem o czym młodzież bardzo chętnie rozmawiała oraz pokazała jak w ciekawy sposób można ponownie wykorzystać materiały odpadowe. Codziennie odbywały się spotkania liderów w celu zdobycia jak najlepszych rezultatów projektu. Ostatniego dnia uczestnicy wymiany wraz z zaproszonymi gośćmi, wzięli udział w imprezie poświęconej rezultatom projektu.

Aktualnie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie odbywa się międzynarodowa wymiana młodzieży z udziałem 20 osób z Polski i Ukrainy w ramach projektu „W poszukiwaniu kwiatu paproci” współfinansowanego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, która trwać będzie do 2 lipca 2019 roku.

Głównym zadaniem projektu wraz z jednoczesnym poznaniem kultury, historii i tradycji partnerów jest stworzenie inscenizacji Polsko-Ukraińskiej Nocy Świętojańskiej oraz umocnienie młodzieży w dążeniu do przełamania bariery językowej, z którą ma trudności. Wspólnie wykonywane zadania dotyczące tradycji narodów takich jak wieczory kultur zarówno polskiej jak i ukraińskiej, zajęcia nawiązujące do dawnych rodzimych tradycji  związanych z pleceniem wianków i obrzędów słowiańskich oraz pogłębienia ogólnej wiedzy odnośnie święta Nocy Kupały pomogą uczestnikom wymiany poznać obydwa narody. Dzięki tym interakcjom młodzież usprawni swoje umiejętności komunikacyjne wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych kultur oraz będzie starała się znaleźć wspólne korzenie, które pomogą jej inaczej spojrzeć na siebie.

Zajęcia z wymiany rozpoczęły się od gier mających na celu wzajemne poznanie się uczestników. Po przełamaniu pierwszych lodów utrwaliła się pozytywna atmosfera w grupie. Młodzież wspaniale spędza czas, co do minuty wypełniony atrakcjami i ciekawymi zadaniami.

Tego typu międzynarodowe wymiany to doskonała okazja do zdobycia wielu cennych doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

Polsko-Litewska młodzież na wymianie

Autor: Dominika Januć – koordynator projektów z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w  Białymstoku